Motiverande Samtal, MI

Utbildning, Handledning & KonsultuppdragCRAFT

Är du eller din organisation intresserad av CRAFT, Community reinforcement and family training, individuellt eller i grupp går det bra att ta kontakt under fliken kontakta oss.

CRAFT, Community Reinforcement And Family Training, är ett evidensbaserat program som hjälper närstående eller anhöriga att nå en ökad livskvalitet samt erbjuder verktyg för att stödja och motivera den anhöriga att påverka den med alkoholproblem på så sätt att den personen förmår söka hjälp för att bli nykter eller för att få ett kontrollerat drickande. 

Programmet är baserat på CRA – Community Reinforcement Approach, kognitiv beteendeterapi och MI – Motiverande samtal. Programmets utgångspunkt är att anhörigas erfarenheter och kunskap ses som resurser som är till hjälp för att motivera den närstående till förändring.  CRAFT är sedan 2014 officiellt registrerad i National Registry of Evidence-based Programs and Practices (NREPP).

Flertalet studier har visat att även om personen till den anhöriga i slutändan inte söker hjälp för sitt drickande så mår den anhöriga bättre efter ha genomgått programmet.

CRAFT har i USA har i studier 75 % lyckade fall, dessa innebär att den anhöriga själv mår bättre med minskad ångest och depression samt att den med alkoholproblem har sökt hjälp för sitt drickande.

 

 Post
Samtal
Karta