Motiverande Samtal, MI

Utbildning, Handledning & KonsultuppdragMetodhandledning, enskilt eller i grupp

Metodhandledning är för dig/personalgrupper som genomgått en basutbildning i MI. Forskning visar att metodhandledning är avgörande vid implementering av MI efter avslutad grundutbildning. Handledningen kan även användas som fördjupning och utvecklande av befintliga MI-kunskaper eller för att utarbeta specifika MI-baserade mallar, manualer anpassade efter arbetsuppgifter/arbetsplats.

Metodhandledningen tar hänsyn till de specifika arbetsuppgifterna. Jag har erfarenhet av att arbeta med personal från medicinska mottagningar, socialtjänst (utredare, behandlare, mottagningsgrupper, boendestödjare medmera) hem för vård och boende samt kuratorer.

Handledningen tar stor hänsyn till kodningsinstrumentet MITI 4.2 samt MI-samtalets fyra fundamentala processer.

Handledning sker lokalt på arbetsplatsen. En rekommendation är grupper om 6-8 personer.

För mer information eller bokning av handledning använd gärna kontaktformuläret


Post
Samtal
Karta