Motiverande Samtal, MI

Utbildning, Handledning & KonsultuppdragImplementering

Allt mer forskning och erfarenheter pekar mot att det är av största vikt att ha en tydlig implementeringsplan då en ny metod, ett nytt arbetssätt eller då en eventuell omorganisation är önskvärd. Enbart utbildning av personal leder sällan till förändring.

Vireo har ett tydligt verktyg för att underlätta detta samt sätta fingret på vad i en organisation som möjligen behöver förtydligas. organisation, ledarskap eller personal.

Verktyget innebär ett cirka två timmar långt gruppsamtal på lednings/chefsnivå. 

Vill ni veta mer använd kontaktformuläret.


 


Post
Samtal
Karta