Din väg till Motiverande samtal, MI

Utbildning, handledning och konsultuppdrag

Du har kommit helt rätt om du eller din verksamhet är intresserad av Motiverande samtal, MI. 

Vi erbjuder grund- och påbyggnadsutbildningar.  MI-stödjarutbildningar och kortare introduktioner samt metodstöd.  MI riktar sig till alla som arbetar för att vara hjälpsamma i kontakt med människor. 

Utbildare och MI-tränare Li-Lo Sahlberg har genomgått den internationella MI- tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) samt MINT nordic. Hon är också utbildad i MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrity)  version 4.2.1.

KONTAKT


OM LI-LO
UTBILDNINGAR
HANDLEDNING


Kanske vet du att MI ökar effekten av andra arbetssätt. Det är alltså inte MI eller, utan MI och!

Samtliga utbildningar bygger på den senaste utgåvan av Motivational Interviewing, helping people change and grow av Miller & Rollnick, 2023. Deltagare kan förvänta sig att teoretiskt och praktiskt presenteras för teman som:

  • Förhållningssättet samt principerna för MI.
  • Grundläggande kunskaper om motivation.
  • Bibehållande- och förändringsprat.
  • Samtalets uppgifter: Engagera, fokusera, framkalla och planera.
  • Förmedla och förfina empati.
  • Att uppmuntra egenmakt, beredskap och engagemang.
  • Dissonans och utmaningar i samarbete. 


Titlarna MI-utövare och person kan lika gärna vara handläggare, rådgivare, läkare, kurator, socialarbetare, lärare, fritidsledare, behandlare osv. samt medborgare, klient, patient, besökare, elev, kund, boende med mera.

Begrepp som verktyg och strategier kanske får dig att tänka på MI som en behandlingsmetod men MI bör mer ses som ett sätt att vara tillsammans med den du ska vara hjälpsam för.
MI kan vara ett sätt att vara terapeut, rådgivare, läkare, handläggare, hjälpare, osv. 


Post
Samtal
Karta