Motiverande Samtal, MI

Utbildning, Handledning & KonsultuppdragVälkommen till Vireo!

Vi alla befinner oss just nu i en period av omvälvande händelser och osäkra förutsättningar. Rutiner och prioriteringar förändras snabbt. Samtidigt är våra mänskliga behov de samma. 

Vireo erbjuder som vanligt utbildningar, metodstöd/handledning och inspirationsdagar. I arbetet för att minimera riskerna med Covid-19 erbjuder Vireo digitala alternativ och distansutbildningar. Om din verksamhet nu har större behov av personalvård än utveckling och utbildning så finns möjlighet till handledning med fokus på just hur det är att arbeta med och under förutsättningar som innebär snabba och skrämmande förändringar. Naturligtvis kan även detta ske på distans. Vireo använder ZOOM vilket är kostnadsfritt och enkelt att använda för deltagare.

Berätta vad ni behöver så gör vi vad vi kan för att tillgodose era behov.

Vireo har specialiserat sig på empatisk kommunikation och bemötande. Kommunikation är ofta avgörande för att identifiera hinder, styrkor, resurser och i förlängningen för att finna rimliga lösningar. Hur vi säger saker är ibland avgörande för vad vi säger. Kommunikation är utveckling, möte och det som definierar oss.

På den här sidan hittar du främst information om utbildningar, föreläsningar, seminarium, handledning och samtal i Motiverande Samtal, MI. Kursledare är medlem i den internationella organisationen MINT (The Motivational Interviewing Network of Trainers)

Är du eller din organisation intresserad av CRAFT, Community reinforcement and family training, individuellt eller i grupp går det bra att ta kontakt under fliken kontakta oss.

Då det gäller Motiverande samtal, MI baseras all utbildning och handledning på det senaste standardverket om Motiverande Samtal, MI. Miller och Rollnics, Motivational Interviewing, helping people to change 2012. Vidare tar utbildningen stor hänsyn till kodningsinstrumentet MITI 4.1.2.  Kursledare har utbildas i kodning av av MIC Lab, KI samt deltagit i MITI 4 Workshop med Dr Denise Ernst och deltar löpande i workshops arrangerade av MIQA-gruppen.  

Vad är Motiverande samtal, MI? 

MI är ett samtal om motiv. Ett samtal om eventuell förändring av beteende, förhållningssätt eller attityd. MI tar hänsyn till och uppmuntrar faktorer som leder till varaktig förändring och visar förståelse för de variabler som eventuellt kan vara hinder.  

Så vad är det som hindrar människor från att göra det som tillsynes vore bra för dem, vad är det som kan underlätta förändring och hur kan vi som samtalsledare vara behjälpliga då förändring är svårt?

Dessa frågor kan MI besvara. MI är ett sätt att förhålla sig, en relationell position. MI är också ett sätt att strukturera samtal för att öka personers möjlighet att själva se vad som kan vara en gynnsam förändring för dem.  

I texterna på den här hemsidan används orden/titlarna samtalsledare och klient för att definiera rollerna i samtalet. Det kan lika gärna vara rådgivare, läkare, kurator, socialarbetare, lärare, fritidsledare, behandlare osv. samt patient, besökare, elev boende med mera. 

 

46346

Post
Samtal
Karta