Motiverande Samtal, MI

Utbildning, Handledning & KonsultuppdragUtbildare

Mitt namn är Lise-Lott Natalia Sahlberg.

Sedan ett decennium arbetar jag kontinuerligt med utbildning och metodhandledning i MI, bemötande och empatisk kommunikation. Min akademiska portfölj vilar på en socionomexamen som fyllts på med psykologi, pedagogik, sexologi, beroendeproblematik samt handledning och olika KBT-baserade samtals- eller behandlingsmetoder. Intresset för människan och hennes förutsättningar för ett gott liv är centralt.

För att utvecklas och ständigt uppdateras i MI arbetar jag även som kliniker och är delaktig i pågående forskning. Du kan läsa mer om det på Linkedin.

Jag är medlem i MINT samt utbildad lärare och metodhandledare i MI. I mitt mångåriga arbete som samtalsterapeut/kurator på en ungdomsmottagning och tidigare som utredare vid socialtjänsten har jag haft kliniska MI-samtal vid ett stort antal livsstilsfrågor, bland annat MI i relation till sociala insatser, kost, träning, alkohol, droger, tobak, nära relationer och säkrare sex. 


Min erfarenhet från såväl sluten som öppenvård vid psykosociala problem, akut psykiatrisk vård, ungdomsboende, socialtjänst och ungdomsmottagning har underlättat för mig att arbeta fram relevanta kursutbud för ett stort antal arbetsgrupper/arbetsplatser. 

Utöver min MI-kompetens är jag väl förtrogen med samtalet som redskap, vikt av kommunikation och har bland annat även utbildning i:
 

 • 2013 - Fördjupningskurs för tränare i Motiverande samtal. Fokus på kodningsinstrumenten MITI (Motivational Interviewing Treatment Intehgrity 3.1) och CLAMI (Client Language Assessment Motivational Interviewing)
 • 2013 - Alkohollinjens utbildning av nya rådgivare, 15 heldagar april-september 2013, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting
 • Återfallsprevention 
 • ART -aggression replacement training (individbaserat, enskilda samtal)
 • KoMet- Kommunikationsmetod, föräldrautbildning
 • Gruppledarutbildning
 • Sex- och samlevnad
 • Tidiga psykologiska störningar
 • Löpande utbildningar av kodningsinstrumentet MITI 2013 - 2017
 • CRAFT 2015
 • 2017, oktober, Internationell konferens MINT, Dublin
 • Grundkurs Cannabis, 3 p, Karolinska Institutet
 • 2018 MINT nordic konferens Lofoten
 • Inspirationsdag MIQA-gruppen maj 2019
 • 2019, september, Internationell konferens MINT, Tallinn


För mer information eller förfrågningar går det bra att fylla i kontaktformuläret.

 

 


 


 


 


 


 


Post
Samtal
Karta