Motiverande Samtal, MI

Utbildning, Handledning & KonsultuppdragVi ger det du behöver!

Vireo erbjuder utbildningar såväl på plats som på distans.  Utbildningar skräddarsys såväl på grundnivå, som avancerad nivå samt skapar utbildningar som riktar sig till organisationer/arbetsplatser som vill utbilda MI-samordnare/stödjare. 

Vireo tillhandahåller föreläsningar om MI och seminarium med fokus på hur MI kan integreras som del av metod/förhållningssätt inom organisationer och på arbetsplatser.  

Introduktion/seminarium riktat till chefer, gruppledare eller arbetsledare. (exempelvis som ett steg inför utbildning av personalgrupper) För detta finns ett certifierat implementeringsverktyg som tydliggör organisationens eventuella behov i implementeringsarbetet. Frågor som: Bör tyngdpunkten läggas på utökad utbildning, organisation och/eller på ledarskapsfrågor?

Vid intresse erbjuder Vireo också utbildningar, föreläsningar och workshops i empatisk kommunikation, bemötande och motivationsarbete.

Motiverande samtal, MI

MI är ett kliniskt utarbetat förhållningssätt som endast kan läras genom en kombination av teori och praktik samt inspelning av egna samtal. Utbildningarnas upplägg tar hänsyn till detta genom att just kombinera teori och praktik samt fördela utbildningsdagarna med ett visst utrymme för att öka möjligheten för deltagarna att praktiskt tillämpa den nya teoretiska kunskaperna och få professionell återkoppling under utbildningens gång. Förhållningssättet i MI syftar till förändring såväl för dem vi arbetar med som av oss själva i mötet med våra klienter. MI har utvecklats under de senaste 30 åren och tillämpas inom ett flertal områden.  


För bokning av utbildningar och handledning eller föreläsningar lämna gärna förslag i kontaktformuläret.

Utbildningsdagarna kan i stor utsträckning anpassas efter er verksamhets tidsramar. Är ni intresserade av paketlösningar med utbildning och uppföljande metodstöd/handledning under 6 - 12 månader var god ange detta i kontaktformuläret.

Introduktion till MI - 2 dagarUpplägg: Två dagar med en veckas mellanrum dagarna bör ha minst en veckas mellanrum. Deltagare förväntas avsätta tid mellan utbildningstillfällena för att bland annat transkribera samtal. Deltagare spelar in samtal dag 1 Innehållet följer nationella riktlinjer.


Grundkurs MI - 3,5 dagar  (finns även introduktion 2 dagar)

Upplägg: De tre första dagarna bör ha minst en veckas mellanrum, den halva uppföljningsdagen bör för bästa resultat ligga en månad efter dag 3. Deltagare förväntas avsätta tid mellan utbildningstillfällena för att bland annat spela in samt transkribera samtal. Deltagare spelar in samtal dag 1 samt mellan dag 3 och 4 och får återkoppling på dessa. Innehållet följer nationella riktlinjer och erbjuder en introduktion till kodningsinstrumentet MITI 4.2.


Fördjupning MI - 1 dag (exempel)

Fördjupning med betoning på förändringstal, att hantera ambivalens/bibehållandetal och dissonans/alliansbrott. Deltagare förväntas ta med inspelade samtal.
9.00 - 16.00

Fördjupning MI - 2 dagar (exempel)

Fördjupning med fokus på förändringstal samt enklare kodning. Deltagare förväntas ta med samtal samt spela in samtal under utbildningen.
dag 1 - 9.00 - 16.00
dag 2 - 9.00 - 15.00


Beställare/uppdragsgivare ansvarar för lokal med projektor samt uppkoppling och för kopiering av material som tillhandahålls digitalt av utbildningsledare i god tid inför utbildningens start. Vid uppdrag utanför Stockholms län tillkommer reseersättning.

Fördjupning/Booster

Innehåll efter behov.

 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


Post
Samtal
Karta