Din väg till Motiverande Samtal, MI

Utbildning, handledning & konsultuppdrag

FN´s Globala mål för hållbarhet

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Vireo grundar sin verksamhetsplan samt kommande beslut utifrån de globala målen för hållbar utveckling 2030.  Bland annat genom att ta ansvar för de egna avtrycken i form av att välja hållbara transportmedel, minimera materialåtgång samt öka tillgänglighet via digitala verktyg och möjlighet att genomföra uppdrag på distans.  De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.


Speciell hänsyn tas till:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande (innehållets art)
  • Mål 4: God utbildning för alla (kvalitet, kompetens och evidens)
  • Mål 5: Jämställdhet (utformande och bemötande av innehåll)
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet (innehåll, utformande och bemötande)
  • Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion (material, utförande samt transporter)
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna (material, utförande samt transporter)
  • Mål 16: (innehåll, utformande och bemötande) 


Post
Samtal
Karta