Din väg till Motiverande Samtal, MI

Utbildning, handledning & konsultuppdrag

Hej 

Jag heter Lise-Lott "Li-Lo" Sahlberg. 

I ett drygt decennium har jag huvudsakligen arbetat med att utbilda samt handleda Motiverande samtal, MI. Sedan 2011 är jag medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) och MINT nordic.

Mitt yrkesverksamma liv har styrts av ett intresse för människan och hennes premisser för att leva ett gott liv. Jag tror är att vi alla vill väl och gör så gott vi kan utifrån det förutsättningar vi har. Med det sagt tänker jag att vi behöver varandra, vi behöver ibland ta emot stöd och ibland har vi möjlighet att ge. 

Att få möjlighet att möta och arbeta tillsammans med människor som står inför svåra val eller utmanande livssituationer kan vara en gåva. Att göra positiv skillnad och bidra med meningsfullhet kräver samtidigt struktur, metod och ofta en stor dos medmänsklighet. För mig har MI bidragit med alla delar.  En vanlig återkoppling i mina utvärderingar är att jag utöver MI-kompetens bidrar med inspiration och en förståelse för deltagarnas daglig arbete. Jag tror att detta är kopplat till att jag parallellt med att utbilda och handleda minst en dag per vecka arbetar med klienter. Det hjälper mig att genuint och aktivt vara i kontakt med kliniska färdigheter och det påminner mig om den positiva kraft och respekt för individen som MI förmedlar.   

Min mångåriga yrkeserfarenhet av att arbeta inom beroendevård, med anhöriga, psykiatri, ungdomsboende, socialtjänst och ungdomsmottagning underlättar inte bara i arbetet att ta fram relevanta och målgrupps-inriktade utbildningar utan hjälper mig att se hur MI passar in i olika sammanhang.

Utöver löpande utbildning, delaktighet och deltagande vid nationella och internationella MI-konferenser kan det vara av intresse att veta att min akademiska portfölj vilar på en socionomexamen som under åren fyllts på med akademisk psykologi, pedagogik, sexologi, beroendelära, anhörigstöd och olika KBT-baserade samtals- eller behandlingsmetoder. Utöver mitt MINT medlemskap är jag utbildad lärare och handledare i MI. Jag har även utbildats i kodning av MIC Lab (tidigare KI) samt deltar löpande i workshops och utbildningar arrangerade av MIQA-gruppen. Vidare låter jag koda egna samtal kontinuerligt.


Vill du veta mer, ställ en fråga! 


 


 


 


 

Post
Samtal
Karta