Din väg till Motiverande Samtal, MI

Utbildning, handledning & konsultuppdrag

Metodhandledning, enskilt eller i grupp

Metodhandledning är för dig/personalgrupper som genomgått en grundutbildning i MI. Forskning visar att metodhandledning är avgörande vid implementering av MI efter avslutad grundutbildning. Handledningen kan även användas som fördjupning och utvecklande av befintliga MI-kunskaper eller för att utarbeta specifika MI-baserade mallar, manualer anpassade efter arbetsuppgifter/arbetsplats.

Metodhandledningen tar hänsyn till de specifika arbetsuppgifterna. Jag har erfarenhet av att arbeta med personal från medicinska mottagningar, socialtjänst (utredare, behandlare, mottagningsgrupper, boendestödjare med mera) hem för vård och boende samt kuratorer.

Vireo har specialiserat sig på empatisk kommunikation och bemötande. Kommunikation är ofta avgörande för att identifiera hinder, styrkor, resurser och i förlängningen för att finna rimliga lösningar. Hur vi säger saker är ibland avgörande för vad vi säger. Kommunikation är utveckling, möte och det som definierar oss, såväl klienter som samtalsledare.

Handledningen tar ofta avstamp utifrån kodningsinstrumentet MITI 4.2.1 samt tar hänsyn till MI-samtalets fyra uppgifter: Engagera, fokusera, framkalla motivation samt planera.

En rekommendation är handledningsgrupper om 6-8 deltagare.


För bokning av handledning
Post
Samtal
Karta