Din väg till Motiverande Samtal, MI

Utbildning, handledning & konsultuppdrag

Välkommen till Vireo

Du har kommit rätt om du eller din verksamhet är intresserad av Motiverande samtal, MI. Vireo erbjuder introduktioner, grundutbildningar, påbyggnad, handledning och metodstöd. 

Berätta vad ni behöver så gör vi vad vi kan för att tillgodose era behov. 

Då det gäller Motiverande samtal, MI baseras all utbildning och handledning på standardverket om Motiverande Samtal, MI. Just nu är det Miller och Rollnics, Motivational Interviewing, helping people to change 2012. En ny reviderad upplaga planerar att släppas under 2023. En del av dess innehåll presenterades på MINT:s internationella konferens i I Chicago oktober 2022. Vireo har tagit del av detta och uppdaterat allt material redan nu.

Alla utbildningar och introduktioner innehåller praktiska övningar, inspelning av samtal, observation, demonstration och teori för att öka förståelse för:

  • Det grundläggande förhållningssättet samt principerna för MI: Compassion, egenmakt, acceptans och empatiskt lyssnande.
  • Motiverande språk, förändring- och bibehållandeprat.
  • Samtalets uppgifter: Engagera, fokusera, framkalla och planera.
  • Utvecklande av empatiska rådgivningsfärdigheter. 
  • Att uppmuntra egenmakt, beredskap och engagemang.
  • Att utveckla kunskap om dissonans och utmaningar i samarbete. De svåra samtalen.

Deltagarna får möjlighet att observera och ge återkoppling. Bli observerade och erbjuda återkoppling. Allt för att öka självförtroende att själv implementera MI i den egna verksamheten. 


Begrepp 

I texterna på den här hemsidan används oftast begreppen/titlarna samtalsledare och klient för att definiera rollerna i samtalet. Det kan lika gärna vara handläggare, rådgivare, läkare, kurator, socialarbetare, lärare, fritidsledare, behandlare osv. samt medborgare, patient, besökare, elev, kund, boende med mera. 

 

69021
Post
Samtal
Karta