Din väg till Motiverande Samtal, MI

Utbildning, handledning & konsultuppdrag

Du har kommit rätt om du eller din verksamhet är intresserad av Motiverande samtal, MI. Vireo erbjuder introduktioner, grundutbildningar, påbyggnad, handledning samt skapande av material som passar just eran målgrupp och yrkesroll.k

Berätta vad ni behöver så gör vi vad vi kan för att tillgodose era behov. 

Då det gäller Motiverande samtal, MI baseras all utbildning och handledning på standardverket om Motiverande Samtal, Motivational Interviewing, helping people change and grow 2023. 

Alla utbildningar och introduktioner innehåller praktiska övningar, inspelning av samtal, observation, demonstration och teori för att öka förståelse för:

  • Det grundläggande förhållningssättet samt principerna för MI.
  • Motiverande språk, förändrings- och bibehållandeprat.
  • Samtalets uppgifter: Engagera, fokusera, framkalla och planera.
  • Förmedla och förfina empati. 
  • Rådgivningsfärdigheter. 
  • Att uppmuntra egenmakt, beredskap och engagemang.
  • Att utveckla kunskap och förståelse för dissonans och utmaningar i samarbete. De svåra samtalen. 

Deltagarna får möjlighet att observera samt ge och ta emot återkoppling. Allt för att öka självförtroende till att implementera MI i den egna verksamheten.

Begrepp 

I texterna på den här hemsidan används oftast begreppen/titlarna samtalsledare eller MI-utövare och klient för att definiera rollerna i samtalet. Det kan lika gärna vara handläggare, rådgivare, läkare, kurator, socialarbetare, lärare, fritidsledare, behandlare osv. samt medborgare, patient, besökare, elev, kund, boende med mera.

Begrepp som verktyg och strategier kan ge en missvisande uppfattning om att MI är en behandlingsmetod. MI bör mer ses som ett sätt att vara, vara terapeut oavsett metod, vara läkare, handläggare, hjälpare, lärare osv. 


 

 

73637
Post
Samtal
Karta