Din väg till Motiverande samtal, MI

Utbildning, handledning och konsultuppdrag

Ett tips till dig som söker efter material som exemplifierar eller presenterar MI är att  försäkra dig om att materialet är skapat efter 2013 och att den som tillhandahåller det är medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers). 

IQ & LI-LO
MI sexuell hälsa 1
MI sexuell hälsa 2
MI sexuell hälsa 3


MI HEALTHCARE
WHAT IS MI?
CHANGETALK
MI ONE SESSION
MI & ALKOHOL
AVHANDLING
Post
Samtal
Karta