Din väg till Motiverande samtal, MI

Utbildning, handledning och konsultuppdrag

 Metodstöd eller metodhandledning är för dig/personalgrupper som genomgått en grundutbildning i MI. Forskning visar att metodstöd är avgörande vid implementering av MI efter avslutad grundutbildning. 

Metodstödet tar hänsyn till verksamhetens specifika arbetsuppgifter och arbetsmaterial. Det sker enskilt eller i grupp på arbetsplatsen. 

BOKADeltagaren får möjlighet att utveckla och förfina sina MI-färdigheter genom renodlade MI-övningar och vid behov i kombination med  ärendehandledning.


Post
Samtal
Karta