Din väg till Motiverande samtal, MI

Utbildning, handledning och konsultuppdrag

Vireo erbjuder ett stort utbud av utbildningar. I första hand är det organisationer och verksamheters behov och möjligheter som sätter ramarna.

Samtliga utbildningar kombinerar teori och praktik samt fördelar utbildningsdagar med ett visst utrymme så att deltagarna ges möjlighet att öva för att få professionell och kollegial återkoppling.

All utbildning följer de internationella samt nationella riktlinjerna om vad introduktioner samt grundläggande utbildningar i MI bör innehålla. Hänsyn tas till kodningsinstrumentet MITI 4.1.2. 

BOKA


Introduktion till MI : 2 dagar

Två dagar med en veckas mellanrum för övning och reflektion. Deltagare förväntas avsätta tid mellan utbildningstillfällena för att transkribera samtal som sker under utbildningsdagarna. 

 Grundutbildning  MI: 3 - 4 dagar  

Dagarna har minst en veckas mellanrum, eventuell uppföljningsdag bör för bästa resultat ligga en månad efter dag tre. Deltagare förväntas avsätta tid mellan utbildningstillfällena för att bland annat spela in samt transkribera samtal. Deltagarna spelar sammanlagt in tre samtal.

Påbyggnad MI : 1 dag

Fördjupning med betoning på förändringstal, att hantera och bemöta ambivalens/bibehållande-tal samt dissonans/alliansbrott. Deltagare förväntas ta med inspelade samtal.

Påbyggnad MI : 2 dagar 

Fördjupning med fokus på förändringstal samt enklare kodning. Deltagare förväntas ta med samtal samt spela in samtal under utbildningen.

MI-stödjarutbildning: 3 - 8 dagar

Utbildningen syftar till att utbilda kollegiala MI-stödjare inom verksamheter och organisationer. Utbildningen varierar mellan två till åtta dagar utspridda över tid beroende på förkunskaper och eventuellt befintlig struktur för MI-stöd eller implementering.  Dagarna och övningarna syftar till en ökad förståelse för vuxenlärande, observation, återkoppling och pedagogik inom ramen för MI:s förhållningssätt.

Föreläsningar och "Booster"
För er som arbetar praktiskt med MI och behöver repetition, uppdatering och inspiration.


Material
Beställare/uppdragsgivare ansvarar för lokaler, projektor samt uppkoppling. 

Vi skapar och anpassar material efter verksamhet och målgrupp. 

  • Åhörarkopior
  • Broschyr framsida
  • Broschyr innehåll
  • Broschyr referenser
  • AMI

Gällande material finns två alternativ:
1. Allt material ingår.
2. Verksamheten ansvar för kopiering av material som tillhandahålls digitalt av utbildare i god tid inför utbildningens start.

                 

Post
Samtal
Karta