Din väg till Motiverande samtal, MI

Utbildning, handledning och konsultuppdrag

Hej!

Kanske vill du veta mer om mig innan du tar kontakt. Sedan 2010 har jag hunnit med ett hundratal MI-utbildningar inom en rad olika områden med en variation av målgrupper. Jag har författat texter, utvecklat arbetssätt och haft förmånen att jobba med MI i det rumsliga mötet, på telefon och i text vilket utvecklat min förståelse för vad det är i MI som fungerar.

Mitt yrkesverksamma liv har styrts av ett intresse för människan och hennes premisser för att leva ett gott liv. Jag tror är att vi alla vill väl och gör så gott vi kan utifrån det förutsättningar vi har. Med det sagt behöver vi varandra. Ibland behöver vi emot stöd och ibland har vi möjlighet att ge. 

Att få möjlighet att möta och arbeta tillsammans med människor som står inför svåra val eller utmanande livssituationer kan vara en gåva. Att göra positiv skillnad och bidra med meningsfullhet kräver samtidigt struktur, metod och ofta en stor dos medmänsklighet. 

För mig har MI bidragit med alla delar.  En vanlig återkoppling i mina utvärderingar är att jag utöver MI-kompetens bidrar med inspiration och en förståelse för deltagarnas daglig arbete. Oavsett om jag arbetar med och för individer, grupper, kliniskt, med utbildning  eller med metodstöd påminns jag alltid om den positiva kraft MI förmedlar.   

Min mångåriga yrkeserfarenhet av att arbeta inom beroendevård, med anhöriga, psykiatri, ungdomsboende, socialtjänst och ungdomsmottagning underlättar inte bara i arbetet att ta fram relevanta och målgrupps-inriktade utbildningar utan hjälper mig att se hur MI passar in i olika sammanhang.

Utöver löpande utbildning, delaktighet och deltagande vid nationella och internationella MI-konferenser och webbinarium kan det vara av intresse att veta att min akademiska portfölj vilar på en socionomexamen som under åren fyllts på med akademisk psykologi, pedagogik, sexologi, beroendelära, anhörigstöd och olika KBT-baserade samtals- eller behandlingsmetoder. 

Post
Samtal
Karta